Zadnji projekti

Maj 2014

Za naročnika RRA Posavje smo pričeli z izvajanjem strokovne pomoči na operativnem tehničnem področju pri izvajanju koordinacije projektov hidravlične izboljšave vodovodnih sistemov v Posavju. Projekte hidravličnih izboljšav v občinah Krško, Brežice in Kostanjevica na Krki sofinancirata Evropska unija in Republika Slovenija, skupna vrednost investicije presega 10 mio EUR, dela pa morajo biti dokončana do avgusta 2015.

April 2014

Na osnovi triletne pogodbe, sklenjene z naročnikom DARS d.d., skupaj z našimi sodelavci in partnerji – pooblaščenimi ocenjevalci vrednosti nepremičnin in sodnimi cenilci – izvajamo ocenjevanje vrednosti nepremičnin, kmetijskih zemljišč in gozdov na 13 km dolgi trasi bodoče avtoceste Draženci – Gruškovje. Pogodbena vrednost naših del znaša nekaj manj kot 300.000 EUR.Hitri kontakt
031 321 345